ติดตามสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.ตราด
  • 1 เม.ย. 2567
  • 230

นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังหมู่เกาะหมากและหมู่เกาะกูด จ.ตราด โดยโครงการได้ดำเนินการอนุบาลกิ่งปะการังไปแล้วกว่า 5,000 โคโลนี ด้วยวิธีการใช้เชือก (rope nursery) ติดกาวบนเปลือกหอย และแขวนในแนวตั้ง (tree nursery) ทั้งนี้ได้ทำการติดตามอัตรากการรอด อัตราการโต ที่มาของกิ่งพันธุ์ เพื่อประเมินวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง