ติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง พื้นที่ จ.พังงา
  • 2 เม.ย. 2567
  • 286

วันที่ 1 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ทับปุด พังงา) ปฎิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง  2. ดำเนินการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) บริเวณหาดท่าไทรและหาดบ่อดาน ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล 3. ตรวจตราดูแลความปลอดภัยหลุมฟักไข่เต่าและพื้นที่ศูนย์ฯ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากและข้อมูลเต่ามะเฟืองแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม วันนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม จำนวน  23 คน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง