ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว และติดตามอุณหภูมิน้ำทะเล พื้นที่ จ.ตรัง
  • 3 เม.ย. 2567
  • 262

วันที่ 2 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว และติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง (Data Temperature logger) บริเวณเกาะยา จ.ตรัง ผลการติดตามเบื้องต้นพบว่าปะการังบริเวณเกาะยาไม่พบการซีดจางในพื้นที่สำรวจที่ระดับความลึกน้ำ 3 - 5 เมตร อุณหภูมิของน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 29.18±1.06 องศาเซลเซียส (ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 – 2 เมษายน  2567 ) ความเค็ม 31 พีพีที ความเป็นกรด-ด่าง 7.75 โดยเมื่อเทียบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลกับภาพดาวเทียมแสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจากเว็บไซต์ระบบการประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันล่าสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 พบว่าอยู่ในระดับ “No stress” และข้อมูลจากเว็บไซต์ NOAA Satellite and Information Service, Coral Reef Watch พบว่าอยู่ในระดับ “Watch” อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง (Data temperature logger) เพื่อติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลทุกๆ 15 วัน อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง