พบซากเต่าทะเล พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 3 เม.ย. 2567
  • 261

วันที่ 2 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานตรวจตราลาดตระเวนการบุกรุกทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขณะปฏิบัติงานได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบซากเต่าตนุ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.โคกขาม จึงได้ประสานงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการการตายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง