ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ พื้นที่ จ.สตูล
  • 3 เม.ย. 2567
  • 272

วันที่ 1 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณท้องที่บ้านนาแค หมู่ที่ 5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้ และพบว่ามีกองไม้อยู่จริง ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 และไม่มีรอยตราภาคหลวง หรือรอยรัฐบาลขาย ตีประทับตราไว้แต่อย่างใด จึงได้ทำการตรวจยึดวัดขนาด คำนวณปริมาตรได้ไม้ของกลางทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 262 ท่อน/ดุ้น จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนโดยสภาพ ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเลนตอนที่ 5 จังหวัดสตูล และอยู่ในเขตพื้นที่การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีฯ  คิดเป็นค่าเสียหายทางด้านป่าไม้ เป็นเงิน 292 บาท ขณะเข้าตรวจยึดไม่พบตัวผู้กระทำผิด จึงได้มอบหมายให้นายเอกชัย เถรว่อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล)รับไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองสตูล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง