จัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณบูมกักขยะ พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 4 เม.ย. 2567
  • 236

วันที่ 3 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณบูมกักขยะ (Boom) บริเวณใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ ในแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ขยะรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,339 กิโลกรัม รวมขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ได้ทำการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งมีขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และผ้าอ้อม พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เรือประมง เรือรับจ้าง และชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำ ให้มีการจัดเก็บและทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลง สู่ทะเล โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดส่งมอบให้เทศบาลเมืองปัตตานี นำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง