ติดตามงานฟื้นฟูปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 6 เม.ย. 2567
  • 232

วันที่ 1-5 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามงานฟื้นฟูปะการัง ที่ดำเนินการปลูกเมื่อปีงบประมาณ 2562 และ 2564 ในพื้นที่เกาะนาเทียน และเกาะกะเต็น  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พบน้ำทะเลลึก 5-8 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเล 31 องศาเซลเซียส จากการสำรวจแปลงฟื้นฟูเกาะนาเทียน แปลงโครงสร้างเหล็กเป็นปะการังปะการังลายดอกไม้ พบร้อยละการปกคลุมพื้นที่ของปะการังประมาณ 5-10 และแปลงอิฐบล็อก ปะการังที่ปลูกได้แก่ ปะการังโขด พบร้อยละการปกคลุมพื้นที่ของปะการังประมาณ 5-10 และแปลงฟื้นฟูเกาะกะเต็น แปลงอิฐบล็อก ปะการังที่ปลูกได้แก่ ปะการังโขด พบร้อยละการปกคลุมพื้นที่ของปะการังประมาณ 5-10 ทั้งนี้พบว่าช่วงมรสุมที่มีคลื่นลมทำให้อิฐบล็อกและโครงสร้างเหล็กมีการพลิกคว่ำ ทรายกลบและกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณแปลงปลูก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง