สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 6 เม.ย. 2567
  • 239

วันที่ 1-5 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยวิธี Line-Intercept Transect ได้แก่ หาดเฉวง ทิศใต้เกาะมัดหลัง เกาะกะเต็น แหลมหินคมด้านทิศตะวันตก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าน้ำทะเลลึก 3-5 เมตร อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปลาที่พบในแนวปะการัง เช่น ปลาสลิดหินเทาหางพลิ้ว (Neopomacentrus filamentosus) ปลาสลิดหินเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) สัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) ทากเปลือยโจรันนา (Jorunna funebris) พบขยะตกค้างในแนวปะการังส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากกิจกรรมทางการประมง เช่น เศษอวน และเชือก และได้ทำการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ได้ติดตั้ง Data logger เก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง