พบซากพะยูนเกยตื้น พื้นที่ จ.ตรัง
  • 7 เม.ย. 2567
  • 263

วันที่ 5 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เรื่องพบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณเขาแบนะ จ.ตรัง ตรวจสอบและขนย้ายซากเพื่อมาชันสูตรยังสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นซากพะยูน (Dugong dugon) เพศผู้ โตเต็มวัย ความยาวลำตัววัดแนบ 250 ซม. คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างผอม (Body condition score, BCS = 2/5) สภาพซากสด ภายในปากพบหญ้าใบมะกรูดและหญ้าคาทะเลเล็กน้อย ลักษณะภายนอกพบบาดแผลจากรอยเขี้ยวของพะยูนบริเวณหลังซึ่งเกิดจากพฤติกรรมฝูง มีเพรียงเกาะรอบลำตัวจำนวนมาก พบลักษณะแผลยาว 10 x 1 ซม.บริเวณข้างลำตัว คาดว่าเกิดมานานแล้ว ไม่พบบาดแผลจากเครื่องมือประมง เมื่อเปิดผ่าดูอวัยวะภายใน พบของเหลวใสบริเวณเยื่อหุ้มหัวใจ ส่วนของทางเดินหายใจพบซีสต์ของพยาธิและหนองเหลวข้นในหลอดลม พบก้อนหนองกระจายทั่วเนื้อเยื่อปอด สีปอดไม่สม่ำเสมอ พบจุดเลือดออกบริเวณไตและตับอ่อน พบจุดขาวกระจายทั่วเนื้อเยื่อม้าม ส่วนของทางเดินอาหารพบเศษหญ้าทะเล พยาธิใบไม้และพยาธิตัวกลมจำนวนมาก บริเวณลำไส้เล็กพบก้อนหนองขนาด 2x2 ซม. ไม่พบสิ่งแปลกปลอมภายในทางเดินอาหาร สรุปสาเหตุการตายคาดว่าป่วยตามธรรมชาติ เนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรง ทำให้ร่างกายสัตว์อ่อนแอและเสียชีวิตในที่สุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง