สำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล
  • 9 เม.ย. 2567
  • 237

วันที่ 29 มีนาคม-7 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) ใช้อากาศยานไร้คนขับปีกตรึง แบบ Vtol โดยสำรวจแบบ Line transect ในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ จ.กระบี่ สำรวจพื้นที่จำนวน 119,733 ไร่ ในบริเวณเกาะศรีบอยา เกาะลันตา อ่าวน้ำเมา และบริเวณแนวหญ้าทะเลใกล้เคียง ผลการสำรวจในเบื้องต้น พบพะยูนไม่น้อยกว่า 17 ตัว เต่าตนุ 53 ตัว ส่วน จ.ตรัง สำรวจพื้นที่จำนวน 99,745 ไร่ ในบริเวณเกาะลิบง เกาะมุกด์ และบริเวณแนวหญ้าทะเลใกล้เคียง  ผลการสำรวจในเบื้องต้น พบพะยูนไม่น้อยกว่า 32 ตัว เต่าตนุ 116 ตัว และจังหวัดสตูล สำรวจพื้นที่จำนวน 30,467 ไร่ ในบริเวณเกาะตันหยงอุมา เกาะลิดี และบริเวณแนวหญ้าทะเลใกล้เคียง  ผลการสำรวจในเบื้องต้น พบพะยูนไม่น้อยกว่า 2 ตัว และเต่าตนุ 1 ตัว ส่วนข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำรวจครั้งนี้ จะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง