พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี
  • 10 เม.ย. 2567
  • 201

วันที่ 9 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เรื่อง พบเต่าทะเลมีชีวิตติดอวน เจ้าหน้าที่ศวทอ.เข้าตรวจสอบทั้ง 2 พื้นที่ พบข้อมูลดังนี้ 
1. จ. จันทบุรี พบเป็นเต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas) ขนาดกระดองกว้าง 37 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร น้ำหนัก 7.1 กิโลกรัม ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ จากการตรวจร่างกายเต่ายังคงตอบสนองต่อการกระตุ้น ไม่มีบาดแผลที่ชัดเจนจากภายนอก มีเพรียงเกาะเล็กน้อยบนกระดองหลัง 
2. จ.ตราด พบเป็นเต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas)  ขนาดกระดองกว้าง 33 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร ไม่ทราบน้ำหนัก พบไมโครชิพหมายเลข 933.076400572072 เป็นเต่าอนุบาลที่ปล่อยจากเกาะมันใน วันที่ 16 ก.พ. 2567 จากการตรวจร่างกายเต่ายังคงตอบสนองได้ดี ไม่มีบาดแผลที่ชัดเจนจากภายนอก ทั้งนี้ได้นำเต่าทั้ง 2 ตัว กลับมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ.ระยอง เพื่อทำการตรวจโดยละเอียด ฟื้นฟู และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง