พบก้อนน้ำมันดินเกยหาด พื้นที่ จ.ระยอง
  • 10 เม.ย. 2567
  • 264

วันที่ 9 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เมื่อเวลา 09.40 น. กรณีพบก้อนน้ำมันดินเกยหาดแหลมแม่พิมพ์ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุนทรภู่ และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง เข้าทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว 3 สถานี ได้แก่ สถานีแหลมแม่พิมพ์ 1-3 จากการสัมภาษณ์ พบก้อนน้ำมันดิน บริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่าสภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันในน้ำทะเล ไม่มีกลิ่นเหม็น โดยพบก้อนน้ำมันดินทั้ง 3 สถานี เป็นแนวยาวขึ้นตามแนวรอยคลื่นตรงแนวน้ำขึ้นสูงสุด ตลอดแนวชายหาดระยะ 6.12 กิโลเมตร ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป อุณหภูมิ 33.8-34.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32.0 ส่วนในพันส่วน และออกซิเจนละลายน้ำ 6.49-6.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ทั้งนี้ เมื่อพบเห็นก้อนน้ำมัน ไม่ควรสัมผัสโดยตรงเพราะอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อหาการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล และรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง