พบเต่าทะเลฟักไข่ พื้นที่ จ.พังงา
  • 11 เม.ย. 2567
  • 228

วันที่ 9 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเฝ้าติดตามการฟักไข่เต่าทะเลหาดท่าไทร เมื่อเวลา 05.30 น. ว่า ลูกเต่าได้ฟักและขึ้นจากหลุมคลานอยู่ในคอก จึงแนะนำให้เปิดคอกปล่อยให้ลูกเต่าคลานลงทะเลตามธรรมชาติ และเวลา 19.35 น.  ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา)  ขุดตรวจสอบภายในหลุมฟักและสามารถช่วยลูกเต่าที่อยู่ก้นหลุมได้อีกจำนวน 18 ตัว นำปล่อยลงทะเลตามธรรมชาติ ตรวจสอบไข่ในหลุมทั้งหมดพบเปลือกไข่ 80 ฟอง ไข่ตายโคม 10 ฟอง ไข่หยุดการพัฒนา 23 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 7 ฟอง ลูกเต่าตายในหลุม 3 ตัว รวมไข่เต่ารังนี้ทั้งหมด 127 ฟอง ลูกเต่าฟักและปล่อยลงทะเล 77 ตัว จากลักษณะของลูกเต่า พบว่าเป็นเต่าทะเลชนิดเต่าตนุ จึงทำการรวบรวมข้อมูลและไข่ทั้งหมดส่งมอบให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ศวอบ.) นำไปดำเนินการตามหลักวิชาการต่อไป สำหรับหลุมฟักไข่เต่ารังนี้ แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่พบตัวแม่เต่าจึงยังไม่สามารถระบุขนิดเต่าได้ในขณะนั้น  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง