สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 12 เม.ย. 2567
  • 237

วันที่ 8-11  เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับ Aow Thai Marine Ecology Center (ATMEC) และการสนับสนุนจาก บริษัท เบทเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มิสทีน) ทำการสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง สถานการณ์ปะการังฟอกขาวและการแพร่กระจายของปะการังเป็นโรคสีเหลืองบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี เบื้องต้นพบว่าแนวปะการังอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกันระหว่างสถานี ตั้งแต่ สภาพเสียหาย - สมบูรณ์ดี ปะการังค่อนข้างมีหลากหลายชนิด ชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังลายดอกไม้ และไม่พบปะการังมีสีจางหรือเกิดการฟอกขาว และพบปะการังแสดงอาการโรคสีเหลืองประมาณ 30% ของปะการังในทุกพื้นที่สำรวจ สัตว์ชนิดเด่นที่พบได้แก่ วงศ์ปลาสลิดหิน วงศ์ปลานกขุนทอง เม่นดำหนามยาวและหอยมือเสือ สถานีที่พบขยะได้แก่ บริเวณเกาะจวง-จาน เป็น อวน และเอ็นตกปลา ที่เกิดจากกิจกรรมทางน้ำและการประมง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง