สำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 12 เม.ย. 2567
  • 291

วันที่ 4 - 10 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ปฏิบัติงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากโดยการสำรวจทางอากาศ (aerial survey) โดยเครื่องบินเล็กปีกตรึง (fix wing) ด้วยวิธี Line Transect ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พบสัตว์ทะเลหายากจำนวน 5 ชนิด ได้แก่
1. พะยูน (Dugong dugon) พบอยู่รวมกันเป็นฝูง 4-5 ตัว พบคู่แม่-ลูก จำนวน 1 คู่ พบกระจายตัวอยู่บริเวณเกาะเสร็จ พื้นที่อ่าวบ้านดอน
2. โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) อยู่แบบเดี่ยวและแบบรวมฝูง 3-4 ตัว กระจายตัวอยู่บริเวณเกาะเสร็จและปากแม่น้ำตาปี
3. โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) อยู่รวมกลุ่มเป็นฝูง 4 ตัว กระจายตัวอยู่ตามแนวเกาะเสร็จ
4.  โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) อยู่รวมกลุ่มเป็นฝูง 4-5 ตัว กระจายตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งเกาะสมุย และกลางทะเลเกาะสมุย
5. เต่าทะเล (Unknow Seaturtle) จำนวน 19 ตัว กระจายตัวอยู่ตามแนวเกาะเสร็จ และเกาะพะงัน 
จากข้อมูลและภาพถ่ายที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะนำมาใช้ประเมินประชากรสัตว์ทะเลหายากและใช้ในการวางแผนสำรวจพื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง