พบนักท่องเที่ยวบาดเจ็บโดนแมงกะพรุน พื้นที่ จ.พังงา
  • 16 เม.ย. 2567
  • 273

วันที่ 15 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว บริเวณชายหาดบางสักอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จัดบริการน้ำดื่ม จัดวางจุดที่ทิ้งขยะ จัดเก็บขยะทะเล เฝ้าระวังดูแลนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการลงเล่นน้ำทะเลเพื่อลดอัตรายจากการถูกแมงกะพรุน และหากร่างกายสัมผัสแมงกะพรุนขณะเล่นน้ำให้รีบขึ้นจากน้ำทันที่และมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น  โดยวันนี้มีนักท่องเที่ยวได้รับบริการประมาณ 300 คน นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บโดนแมงกะพรุน 5 คน  เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยน้ำส้มสายชู รอดูอาการ และแนะนำนักท่องเที่ยวให้ไปพบแพทย์หากมีอาการรุนแรง  และในวันนี้ นายจักรพันธ์  ม่วงยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ และร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง