พบสาหร่ายสะพรั่ง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 18 เม.ย. 2567
  • 191

วันที่ 16-17 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 ว่าพบสาหร่ายสะพรั่งบริเวณหาดกมลา หน้าโรงแรม Intercontinental จ.ภูเก็ต ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำ และรวบรวมตัวอย่างสาหร่ายดังกล่าว  โดยพบสาหร่ายกระจายตัวอยู่บนชายหาด และในเขตคลื่นซัดสาด ตั้งแต่หาดหน้าโรงแรม Intercontinental ไปจนถึง หน้าร้านอาหาร Deng’s เป็นระยะทางยาวขนานไปกับชายฝั่งประมาณ 850 เมตร ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 31.7-32.7 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 พีพีที  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.12-8.17 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.74-6.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ และพบการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora และพบซากลูกปลาวัยอ่อน และแมงกะพรุนติดมากับสาหร่ายที่เกยหาด ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง