พบการถมดินในพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 19 เม.ย. 2567
  • 181

วันที่ 18 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) และผู้นำในชุมชน ลงตรวจสอบพื้นที่  ในท้องที่ หมู่ที่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  ผลการตรวจสอบพื้นที่ได้มีการนำเศษซากวัสดุและดินมาถมในบริเวณพื้นที่  เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นป่าชายเลน ไม่มีผู้ใดมาแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกไว้ และลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.บ่อผุด เพื่อจะได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง