ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ตรัง
  • 20 เม.ย. 2567
  • 281

วันที่ 19 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โดยวิธีสุ่มสำรวจ (Spot check) และติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง (Data Temperature logger) บริเวณเกาะยา จ.ตรัง ผลการติดตามในภาพรวม พบปะการังเริ่มมีสีซีดจางและพบปะการังฟอกขาวประมาณ 1% ของปะการังมีชีวิตในพื้นที่สำรวจ โดยปะการังที่มีสีซีดจาง คือ กลุ่มปะการังโขดรูปแบบก้อน (Porites sp.) โดยพบที่ระดับความลึกน้ำ 2 – 5 เมตร อุณหภูมิของน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 31.80±0.37 องศาเซลเซียส (ระหว่างวันที่ 2 –19 เมษายน 2567 ) ความเค็ม 31 พีพีที โดยเมื่อเทียบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลกับภาพดาวเทียมแสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจากเว็บไซต์ระบบการประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันล่าสุดวันที่ 17 เมษายน 2567 พบว่าอยู่ในระดับ “Alert 1” และข้อมูลจากเว็บไซต์ NOAA Satellite and Information Service, Coral Reef Watch พบว่าอยู่ในระดับ “Warning” ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง