ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.สงขลา
  • 20 เม.ย. 2567
  • 174

วันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำลึก เบื้องต้นยังไม่พบปะการังฟอกขาว จากการติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีวาง data temperature logger ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม  - 19 เมษายน 2567 อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 30.95 °C  ซึ่งมีค่าสูงกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาประมาณ 1.56 °C  แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง