ตรวจสอบหลุมไข่เต่ามะเฟือง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 20 เม.ย. 2567
  • 170

วันที่ 19 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้รับการประสานจากนายวัชระ ส่งสีอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ นายไพศาล บุญสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต ให้ร่วมติดตามการฟักของไข่เต่ามะเฟือง จำนวน 2 รัง ได้แก่ รังที่ 1 วางไข่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณหาดไม้ขาว (หน้าโรงแรมอนันตราไม้ขาว) จำนวน 103 ฟอง และรังที่ 2 วางไข่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 บริเวณหาดไม้ขาว (จุดชมวิวเครื่องบิน) จำนวน 89 ฟอง ตรวจพบว่าคลื่นลมในทะเลมีความรุนแรง เมื่อกระทบฝั่งทำให้น้ำทะเลไหลบ่าเข้ามาในหลุม จึงทำการขุดย้ายไข่ จากการตรวจสอบพบว่าไข่เต่ามะเฟืองมีรากไม้ขึ้นปกคลุมและเป็นไข่ไม่ได้รับการผสมทั้งหมด จึงทำการเก็บตัวอย่างไข่เต่ามะเฟืองเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง