ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 20 เม.ย. 2567
  • 291

วันที่ 17-19 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยวิธี Line-Intercept Transect และ Spotcheck บริเวณเกาะพิทักษ์ และหินพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร พบว่าน้ำทะเลลึก 1-5 เมตร อุณหภูมิน้ำ 32-33 องศาเซลเซียส ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ตัวอ่อนปะการังที่พบ ได้แก่ ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปลาที่พบในแนวปะการัง ชนิดเด่น ได้แก่ ปลาสลิดหินเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) ปลาบู่ลูกดอกฟิลิปปินส์ (Parioglossus philppinus) และ สัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) พบขยะตกค้างในแนวปะการังส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากกิจกรรมทางการประมง เช่น เชือก และดำเนินการจัดวางแผ่นกระเบื้องดินเผา เพื่อติดตามการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง บริเวณแนวชายฝั่งปะทิว หินคันนา และติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทะเล Data logger บริเวณเกาะไข่ จ.ชุมพร ทั้งนี้จากการสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พบปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.) ในแปลงฟื้นฟูมีสีซีดจาง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง