พบเต่าทะเลฟักไข่ พื้นที่ จ.พังงา
  • 23 เม.ย. 2567
  • 149

วันที่ 21 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ตรวจติดตามการฟักไข่เต่าทะเล บริเวณหาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หลังพบว่าน้ำทะเลได้ท่วมถึงหลุมฟักไข่เต่า เจ้าหน้าที่เกรงว่าลูกเต่าในหลุมฟักจะไม่ปลอดภัย จึงประสานขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน และทำการขุดตรวจสอบพบลูกเต่าชุดแรกที่ระดับความลึก 30 ซม. จำนวน 92 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่าก้นหลุมอีก 12 ตัว รวมลูกเต่าทั้งหมด 104 ตัว สภาพแข็งแรง ตรวจดูลักษณะภายนอกของลูกเต่า พบว่าเป็นเต่าทะเลชนิดเต่าตนุ จึงนำปล่อยลงทะเลตามธรรมชาติ ตรวจสอบในหลุมพบไข่ตายโคม 5 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 9 ฟอง รวมไข่เต่ารังนี้ทั้งหมด 118 ฟอง ความลึกก้นหลุม 69 ซม.  จึงทำการรวบรวมข้อมูลและไข่ทั้งหมดส่งมอบให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ศวอบ.) นำไปดำเนินการตามหลักวิชาการต่อไป สำหรับหลุมฟักไข่เต่ารังนี้ แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ไม่พบตัวแม่เต่า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง