จัดเก็บขยะตกค้าง พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 23 เม.ย. 2567
  • 174

วันที่ 22 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ คลองสุนัขหอน แม่น้ำท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 362 กก. และดำเนินคัดแยกขยะ ตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ถุงพลาสติกอื่นๆ กล่องอาหาร (พลาสติก) กล่องอาหาร (โฟม) ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง