จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 24 เม.ย. 2567
  • 151

วันที่ 23 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมกับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และโรงแรมในเครือลากูน่า ภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม จำนวน 15 ตัว ณ บริเวณหาดบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและความสำคัญของเต่าทะเล แนวทางการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พร้อมสาธิตวิธีการจับและการปล่อยเต่าทะเล และร่วมกันปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูประชากรเต่าทะเล มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับทุกภาคส่วน กระตุ้นให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างเข้าใจและยั่งยืน 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง