ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวปัตตานี
  • 25 เม.ย. 2567
  • 170

วันที่ 24 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ออกปฏิบัติงานลาดตระเวน คุ้มครองเฝ้าระวัง และควบคุม การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียง และกิจกรรมลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองพื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ทำการตรวจยึดอวนลากคานถ่าง จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 กว้าง 1.90 เมตร ยาว 5 เมตร ชุดที่ 2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.5 เมตร ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้เครื่องมือดังกล่าว ฐานความผิดลักลอบใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ซึ่งมีความผิดตาม มาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 (1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2566 ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นำของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ตาม ปจว.ข้อ 4 เวลา 11.36 นาที คดีอาญาที่ -/67 บัญชีลำดับของกลางที่ 170/67 และรับเป็นเลขแจ้งความที่ 733/67 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง