ติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 25 เม.ย. 2567
  • 142

วันที่ 24 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่หาดมหาราช ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณทางด้านทิศเหนือของจุดสิ้นสุดโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้ง ระยะที่ 1 และ 2 พบว่ามีตะกอนทรายสะสมมาก ซึ่งเป็นลักษณะของการฟื้นฟูเนินทรายชายหาดตามธรรมชาติหลังฤดูมรสุม และปัจจุบันพื้นที่ด้านทิศเหนือของโครงการฯ ระยะที่2 กรมโยธาฯ มีแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 3 ซึ่งศาลปกครองสงขลา มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินโครงการก่อสร้าง ระยะที่ 3 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด นอกจากนี้หาดมหาราชยังพบว่ามีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ประกอบด้วย ลานจอดเรือประมงพื้นบ้าน ร้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตามสถานภาพชายฝั่ง และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง