ติดตามสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.กระบี่
  • 27 เม.ย. 2567
  • 139

วันที่ 22-26 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ออกปฏิบัติงานสำรวจ ประเมินสถานภาพของหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect และ Spot check บริเวณหมู่เกาะลันตา ได้แก่ บริเวณปากคลองลัดบ่อแหน บ้านทุ่ง เกาะปอ เกาะแร้ง และลันตาใหญ่ตะวันตก จ.กระบี่ ผลการสำรวจหญ้าทะเลในพื้นที่รวมทั้งหมด 2081 ไร่ พบหญ้าทะเลมีการแพร่กระจายทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii), หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides), หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis), หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major) ซึ่งพบหญ้าเงาแคระเป็นชนิดเด่นในพื้นที่ สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลนและโคลน สัตว์น้ำที่พบบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ทะเล และดาวทราย หญ้าคาทะเลที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะใบขาดสั้นไม่สมบูรณ์ รากเหง้าเน่าเปื่อย คุณภาพน้ำ ความลึก 0.1 - 7 เมตร อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 พีพีที ความเป็นกรด - ด่าง 7.79 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง