สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 27 เม.ย. 2567
  • 205

วันที่ 22-26 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง โดยวิธี Line-Intercept Transect บริเวณเกาะแมลงป่อง แหลมสอ แหลมโจรคร่ำ บ้านตลิ่งงาม แหลมละไม แหลมนัน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สภาพทั่วไป น้ำทะเลลึก 2-7 เมตร อุณหภูมิน้ำ 31-32 องศาเซลเซียส ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปลาที่พบในแนวปะการัง เช่น ปลาสลิดหินเทาหางพลิ้ว (Neopomacentrus filamentosus) ปลาสลิดหินเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) ปลากล้วยหางเหลือง (Caesio cuning) ปลาสลิดทะเลแถบ (Siganus javus) ปลาผีเสื้อแปดขีด (Chaetodon octofasciatus) สัตว์ในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) ทากเปลือยโจรันนา (Jorunna funebris) และทากเปลือยปุ่มขาวเหลือง (Phyllidia elegans) ทั้งนี้ได้ติดตั้ง Data logger เก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ด้วย 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง