จัดเก็บขยะตกค้าง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 29 เม.ย. 2567
  • 225

วันที่ 28 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณหาดราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้าง และโครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเลและชายฝั่งทะเลของเทศบาล ต.ราไวย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บริเวณชายหาดรวมถึงแนวปะการังที่มีขยะทะเล โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี ต.ราไวย์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนพื้นที่ รวม 80 คน และกลุ่มอาสาสมัครนักดำน้ำ 10 คน สามารถเก็บขยะทะเลและคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูล ICC รวมทั้งสิ้น 235 กก. ขยะบนชายหาด 152 กก. ขยะในทะเล 83 กก. ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ขยะประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และเศษเครื่องมือประมง นำขยะที่เก็บได้ทั้งหมดลำเลียงขึ้นฝั่งจัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์ คืนความสวยงามให้ชายหาดและท้องทะเล สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในด้านสิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง