ปิดประกาศขอคืนพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่ ต.วังกระแจะ และ ต.ชำราก จ.ตราด
  • 19 พ.ย. 2564
  • 53

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) นำประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้า และป่าเกาะลอย ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด เนื้อที่ 36-1-00 ไร่ และคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท้องอ่าว ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด อีก 5 คำสั่ง เนื้อที่ 94-0-37 ไร่ ไปปิดแจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด อบต.วังกระแจะ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.วังกระแจะ ที่ทำการกำนันตำบลวังกระแจะ เทศบาลตำบลชำราก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ชำราก และบริเวณแปลงที่เกิดเหตุ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 130-1-37 ไร่ พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

เหตุการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ได้ตะกอนและผืนป่าชายเลนเพิ่ม หลังแนวไม้ไผ่บ้านแหลม ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ระยะแนวไม้ไผ่ 700 เมตร ที่ดำเนินการปักไว้เมื่อปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงตะกอนหลังแนวปักไม้ไผ่ โดยใช้เครื่องหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) และนำผลที่ได้นำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตะกอนเลนหลังแนวไม้ไผ่ ผลการสำรวจพบพรรณไม้หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เช่น ต้นแสมทะเล และต้นโกงกางใบใหญ่ เป็นต้น
8 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
หนอนกินใบต้นแสม บริเวณแนวชายฝั่งของ อ.เมือง จ.ชลบุรี ทำให้ใบได้รับความเสียหายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับอำเภอเมืองชลบุรี ตรวจสอบใบของต้นไม้ป่าชายเลนที่พบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเกือบตลอดแนวชายฝั่งของ อ.เมือง จ.ชลบุรี ผลการตรวจสอบพบว่า มีหนอนกัดกินใบของต้นไม้ป่าชายเลน พบเฉพาะใบต้นแสม จนทำให้ใบได้รับความเสียหายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ผลการตรวจสอบเป็นหนอนชนิด หนอนกินใบสัก (Teak defoliater) ชื่อวิทยาศาสตร์ ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ซึ่งพบการระบาดของหนอนชนิดนี้เป็นบริเวณกว้าง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมา ทั้งนี้การทำลายของหนอนกินใบสักจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณ 20 วัน (ระยะตัวหนอน) เมื่อหนอนกลายเป็นดักแด้ และใบของต้นแสมหมดทั้งต้นแล้ว แต่ทั้งนี้ ต้นแสมจะไม่ตาย และใบจะสามารถแตกขึ้นมาใหม่ได้ ส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงคือ อาจเกิดอาการแพ้ ผื่น หรือคันได้ สำหรับผู้ที่สัมผัสกับหนอนหรือผู้ที่แพ้ง่าย ควรระวังไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสโดยตรง
2 ธันวาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ตรวจยึดร้านอาหารบุกรุกป่าชายเลน บริเวณแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ตรวจยึดพื้นที่ กรณีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบร้านอาหารชื่อ ครัวคุณวาสน์ ซีฟู๊ด ท้องที่ ม.5 บ้านคลองกลอย ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เนื่องจากมีการก่อสร้างลงไปในป่าชายเลน รุกล้ำลงไปในแม่น้ำและมีการตัดไม้ ผลการลงตรวจสอบพบว่ามีการตัดไม้ป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างลานมีหลังคาและมีโต๊ะนั่ง ขนาดเนื้อที่ประมาณ 14.2 ตารางวา จึงร่วมกับปลัดอำเภอแหลมสิงห์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทุ่งเบญจา) ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ ตรวจยึดพื้นที่ และรวบรวมหลักฐานแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
19 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ปิดประกาศขอคืนพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) นำประกาศคำสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา เพื่อให้ผู้กระทำผิด (ไม่ทราบชื่อ) ออกจากป่าสงวนแห่งชาติหรืองดเว้นการกระทำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือรื้อถอนแก้ไขหรือกระทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา ท้องที่ ณ บ้านบ่อสำโรง ม.2 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ไปติดประกาศในบริเวณแปลงตรวจยึดท้องที่ ม.2 ต.ปากคลอง รวมทั้งที่ว่าการอำเภอปะทิว อบต.ปากคลอง ที่ทำการกำนันตำบลปากคลอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บ้านมาบอำมฤต เรียบร้อยแล้ว
19 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกเป็นสวนยางพารา สิ่งปลูกสร้าง และพืชผลอาสิน บริเวณ ต.แหลมสน จ.สตูล
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 และสถานีเรือละงู ทัพเรือภาคที่ 3 ลาดตระเวนพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทัพเรือภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ แปลงที่ 2 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 ท้องที่ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ตรวจพบมีการทำประโยชน์ในพื้นที่เป็นสวนยางพารา สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง และพืชผลอาสินอื่นๆ จึงได้กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนต่อไป
18 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ อำเภอสิเกา ตำรวจภูธรสิเกา และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิเกา สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ ตามหนังสือร้องเรียนแจ้งมีการถมพื้นที่ป่าชายเลน จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ผลการตรวจสอบพบการถมดินในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นบริเวณกว้าง เนื้อที่ 1-1-98 ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองไหโละ ป่าเลนคลองปอ และป่าเลนคลองหละ ท้องที่ ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง จึงมอบให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20(สิเกา ตรัง) ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.สิเกา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
สร้างบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ 15 ตารางวา บริเวณบ้านวังหิน ม.6 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับนายสุพจน์ แสงศิลาวุฒิกุล ปลัดป้องกันอำเภอคลองท่อม และหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ กบ.2 (คลองท่อม) ตรวจสอบ/ตรวจยึดพื้นที่ป่า ซึ่งมีการร้องเรียน ผ่านสายด่วน 1576 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ ว่าบริเวณบ้านวังหิน ม.6 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีการสร้างบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน 1 หลัง แต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้อง โครงสร้างเป็นไม้ เสาคอนกรีต หุ้มด้วยท่อพีวีซี ปลูกสร้างอยู่ริมคลอง เนื้อที่ 15 ตารางวา จึงมอบให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) รวบรวมหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เรียบร้อยแล้ว
3 พฤศจิกายน 2564
ดูเพิ่มเติม
ขอคืนพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ ต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) นำประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำเวฬุ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รวมเนื้อที่ 150-3-78 ไร่ และคำสั่งฯ ในพื้นที่ป่าเลนคลองพลิ้ว ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ เนื้อที่ 57-1-80 ไร่ พร้อมด้วยคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแบะชายฝั่ง พ.ศ.2558 รวมเนื้อที่ 509-2-22 ไร่ ไปติดประกาศแจ้งในบริเวณที่เกิดเหตุ ท้องที่ ม.6 ต.เกาะเปริด ม.6 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.เกาะเปริด เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ สถานีตำรวจภูธรเกาะเปริด สถานีตำรวจภูธรแหลมสิงห์ และท้องที่ ม.8 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ เพื่อดำเนินการขอคืนพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก พร้อมเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
26 ตุลาคม 2564
ดูเพิ่มเติม
ติดตั้งป้ายคำสั่งยึดพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ ม.6 ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ ทสจ.สมุทรสาคร และผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นำป้ายคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติที่ 427/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ให้ผู้กระทำผิดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือรื้อถอนแก้ไข หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดเข้ามาใช้ประโยชน์หรือครอบครองพื้นที่ เป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายแก่ป่าสงวนแห่งชาติ ไปติดตั้งในพื้นที่เพื่อเตรียมขอคืนพื้นที่บุกรุกต่อไป
5 ตุลาคม 2564
ดูเพิ่มเติม