จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่ จ.กระบี่
  • 30 เม.ย. 2567
  • 160

วันที่ 29 เมษายน 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าเรือบ้านนาทุ่งกลาง ม.6 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน 200 ต้น และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว) จำนวน 7,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 50 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง