ติดตามการฟักไข่ของเต่าทะเล พื้นที่ จ.พังงา
  • 3 พ.ค. 2567
  • 551

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ติดตามการฟักไข่เต่าทะเล บริเวณหาดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หลังพบว่าทรายบริเวณปากหลุมมีการยุบตัว แต่ลูกเต่าไม่ขึ้นจากหลุม เจ้าหน้าที่เกรงว่าลูกเต่าในหลุมจะไม่ปลอดภัย จึงประสานขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน และทำการขุดตรวจสอบพบว่าภายในหลุมมีรากไม้จำนวนมากซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นของลูกเต่า เจ้าหน้าที่ช่วยลูกเต่าชุดแรกที่ระดับความลึก 20 ซม. ได้จำนวน 28 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่าก้นหลุมอีก 25 ตัว รวมลูกเต่าทั้งหมด 53 ตัว สภาพแข็งแรง และจากการตรวจดูลักษณะภายนอกของลูกเต่า พบว่าเป็นเต่าทะเลชนิดเต่าตนุ จึงนำปล่อยลงทะเลตามธรรมชาติ ตรวจสอบในหลุมพบไข่ตายโคม 18 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 21 ฟอง ไข่ลม 1 ฟอง ลูกเต่าตายในหลุม 2 ตัว รวมไข่เต่ารังนี้ทั้งหมด 85 ฟอง ความลึกก้นหลุม 65 ซม.  จึงทำการรวบรวมข้อมูลและไข่ทั้งหมดส่งมอบให้ศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน นำไปดำเนินการตามหลักวิชาการต่อไป สำหรับหลุมฟักไข่เต่ารังนี้ แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ไม่พบตัวแม่เต่า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง