สำรวจสถานภาพปะการัง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 3 พ.ค. 2567
  • 94

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) จัดฝึกอบรมการปลูกฟื้นฟูปะการังของผู้ประกอบการ (Sea Walker)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับผู้ประกอบการ (Sea Walker) และนักดำน้ำอาสาสมัครในพื้นที่หมู่เกาะล้าน โดยมีนายมงคล ไข่มุกด์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมไพร์ม ไทม์ บางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  จำนวน 15  คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ ด้านการดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ภารกิจกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวและโรคที่เกิดกับปะการัง ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ ทั้งนี้ได้ร่วมกันลงสำรวจปะการังในพื้นที่หมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี ผลยังไม่พบการฟอกขาวของปะการัง ในพื้นที่ และจะร่วมกันติดตามตรวจสอบต่อไปอย่างใกล้ชิด 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง