สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ทะเลอันดามันตอนบน
  • 4 พ.ค. 2567
  • 547

วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณอ่าวกะรน จ.ภูเก็ต หาดเขาหลัก จ.พังงา และหาดประพาส จ.ระนอง พร้อมวัดคุณภาพน้ำ โดยผลการสำรวจไม่พบแมงกะพรุนบริเวณอ่าวกะรน ขณะที่พบแมงกะพรุนกล่อง Chiropsoides sp. จำนวน 17 ตัว แมงกะพรุนไฟ Chysaora sp. จำนวน 3 ตัว แมงกะพรุนนก Lychnorhiza sp. จำนวน 1 ตัว และแมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides sp. มากกว่า 50 ตัว บริเวณหาดเขาหลัก นอกจากนี้ยังพบแมงกะพรุนกล่อง Chiropsoides sp.จำนวน 26 ตัว บริเวณหาดประพาส ทั้งนี้บริเวณอ่าวกะรนมีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นดังนี้ ความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิน้ำ 31.33 °C ความเป็นกรด-ด่าง 8.03 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.96 mg/L ส่วนบริเวณหาดเขาหลัก มีค่าความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิน้ำ 31.2 °C ความเป็นกรด-ด่าง 8.02 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6 mg/L ขณะที่บริเวณหาดประพาสมีค่าความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิน้ำ 32.6 °C ความเป็นกรด-ด่าง 8.03 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6 mg/L ทั้ง 3 บริเวณฟ้าโปร่ง และคลื่นลมค่อนข้างสงบ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง