ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 4 พ.ค. 2567
  • 291

วันที่ 30 เมษายน -3 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร น้ำทะเลลึก 1-8 เมตร อุณหภูมิน้ำ 33 องศาเซลเซียส ปะการังที่มีชีวิตขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 55.0% ปะการังตาย 25.6% ทราย 6.7% หิน 11.1% และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 1.7%  พบว่าปะการังปกติ 10% สีซีดจาง 70% ปะการังฟอกขาว 20% ทิศเหนือ จนถึงทิศตะวันตกพบว่าปะการังปกติ 10% สีซีดจาง 60% ปะการังฟอกขาว 30% ทิศตะวันออกพบว่าปะการังปกติ 10% สีซีดจาง 70% ปะการังฟอกขาว 20% ทิศใต้พบว่าปะการังปกติ 10% สีซีดจาง 60% ปะการังฟอกขาว 30% ปะการังที่พบได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางโต๊ะ ปะการังช่องเล็ก ปะการังวงแหวน ปะการังช่องดาว ปะการังโขด ปะการังสมองร่องยาว ปะการังจาน ส่วนในแปลงสาธิตและอนุบาลพบว่าปะการังเขากวาง สีซีดจาง 5% ปะการังฟอกขาว 90% ปะการังตายจากฟอกขาว 5% ทั้งนี้ได้ติดตั้ง Data logger เก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลเพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง