ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน จ.พังงา
  • 4 พ.ค. 2567
  • 571

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่  ทั้งนี้เป็นการต่อเนื่องบันทึกตรวจสอบพื้นที่ ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2567 กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน  บริเวณบ้านฝ่ายท่า ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง ร่วมในการตรวจสอบขอบเขตตามหลักฐานโฉนดที่ดิน เลขที่ 23943 เล่ม 240 หน้า 43 อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ - งาน 65 เศษ 6 ส่วน 10 ตารางวา  ปรากฏว่ามีพื้นที่ส่วนเกินจากเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินฉบับดังกล่าว จำนวน 0 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ทราบชื่อผู้ต้องหา เป็นชายไทย 1 คน แต่ได้หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ จึงนำเรื่องราวทั้งหมดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง  ตามปจว. ข้อ 5 เวลา 22.08 น. ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คดีอาญาที่  - /2567   เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง