สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 4 พ.ค. 2567
  • 204

วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง  สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ คลองพุมเรียงนอก คลองพุมเรียงใน ปากคลองไชยาและปากคลองลีเล็ด พบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบพาย และหญ้าใบมะกรูด มีหญ้าใบพายเป็นหญ้าชนิดเด่น สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง ลักษณะพื้นทะเลเป็นโคลนปนทราย คุณภาพน้ำทั่วไป ความเค็ม 32 พีพีที อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส (ช่วงเช้า) 35.8 องศาเซลเซียส (ช่วงเย็น) ความเป็นกรด-ด่าง 7.03 - 8.45 ความลึก 0.4 - 0.7 เมตร 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง