สำรวจข้อมูลแนวชายฝั่ง พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 5 พ.ค. 2567
  • 708

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลแนวชายฝั่ง  และโครงสร้างริมชายฝั่งในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกอบด้วย ระบบหาดบางเสร่ (T2B046) ระบบหาดอ่าวตะวันรอน (T2B047) ระบบหาดบ้านหินวง (T2B048) ระบบหาดหาดซอยนาจอมเทียน 38 (T2B049) และระบบหาดหาดบ้านอำเภอ - จอมเทียน (T2B050) รวมระยะทาง 6.39 กิโลเมตร โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจด้วยเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GNSS โดยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) จากการสำรวจพบว่า พื้นที่สำรวจมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย และมีโครงสร้างริมชายฝั่งหลายรูปแบบ ได้แก่ หินทิ้งริมชายฝั่ง รั้วไม้ดักตะกอนทราย กำแพงกันคลื่นแบบตั้งตรง แบบลาดเอียง และแบบขั้นบันได ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำใช้ไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง