จัดกิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเล พื้นที่ จ.ระยอง
  • 6 พ.ค. 2567
  • 580

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับชมรมรักษ์เกาะมันใน ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเลโดยการอนุบาล เพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเล บริเวณชายหาดอ่าวไข่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวเปิดงาน โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ประธานชมรมรักษ์เกาะมันใน (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) และกล่าวความเป็นมา วัตถุประสงค์และผลปฏิบัติงานของชมรมรักษ์เกาะมันใน โดยนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง รองประธานชมรมรักษ์เกาะมันใน มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล และการปล่อยเต่าทะเลและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ เต่าตนุจำนวน 40 ตัว ปลากะพงขาวจำนวน 300 ตัว และปลาฉลามกบจำนวน 25 ตัว นอกจากนี้มูลนิธิเอก พะเนียงทอง ได้สนับสนุนเงินเพื่อใช้การอนุรักษ์เต่าทะเลเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง