พบเต่าทะเลเกยตื้น พื้นที่ จ.จันทบุรี
  • 8 พ.ค. 2567
  • 560

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องมีชาวประมง พบเต่าทะเลถูกขยะทะเลพันรัด ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตรวจสอบพบเป็นเต่ากระ (Hawksbill turtle,  Eretmochelys imbricata) วัดขนาดแนบกระดองกว้าง  29  เซนติเมตร  ยาว  32 เซนติเมตร  น้ำหนัก  3  กิโลกรัม  ไม่พบหมายเลขไมโครชิพ การตรวจร่างกายเบื้องต้น เต่าทะเลยังมีแรง พบรอยแผลจากการถูกรัดที่โคนขาหน้าทั้ง  2  ข้างมีเพรียงขนาดเล็กกระจายทั่วกระดองหลัง  เมื่อทำการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายรังสี พบวัตถุทึบรังสีอยู่ในทางเดินอาหารจำนวนมาก  ทั้งนี้จึงได้นำเต่าทะเลกลับมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก  จังหวัดระยองเพื่อติดตามอาการ รักษา ฟื้นฟูร่างกาย และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง