ซ่อมแซมทุ่นผูกจอดเรือ พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 8 พ.ค. 2567
  • 92

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยกองป้องกันและปราบปราม ร่วมกับศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต และอาสาสมัครนักดำน้ำ ดำเนินการซ่อมแซมทุ่นผูกจอดเรือในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ จำนวน 6 จุด ได้แก่ อ่าวทือ จำนวน 3 จุด และอ่าวขอนแค จำนวน 3 จุด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการทิ้งสมอเรือในบริเวณแนวปะการัง โดยเน้นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้งานทุ่นให้ถูกวิธี ทั้งนี้ จากการสังเกตุเบื้องต้นบริเวณแนวปะการังธรรมชาติไม่พบการฟอกขาว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง