ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 9 พ.ค. 2567
  • 82

วันที่ 8  พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะโลซิน จ.ปัตตานี จากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตา โดยวิธีการดำน้ำลึก ผลการสำรวจเบื้องต้นที่ระดับน้ำลึก 8-20 เมตร พบปะการังฟอกขาวประมาณ 10% สีซีดจาง 40% และปะการังสภาพปกติ 50%  ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ส่วนปะการังที่เริ่มมีสีซีดจาง ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) และปะการังเขากวาง (Acropora sp.)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น อุณหภูมิน้ำทะเล 31.5 °C ความเค็ม 32.7 พีพีที พร้อมติดตั้ง data temperature logger เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล ทั้งนี้ยังไม่พบปะการังตายจากการฟอกขาว โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่างจะดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง