ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
  • 9 พ.ค. 2567
  • 560

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากน้ำชุมพร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านอีเล็ต ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินป่าชายเลน บริเวณบ้านอีเล็ต ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจมาถึงบริเวณดังกล่าว พบมีการแผ้วถางต้นไม้ป่าชายเลน ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้โกงกาง,ไม้ถั่ว,โปรง พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกเนื้อที่ 0.56 ไร่ รัฐได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 66,264.80 บาท  พบตัวผู้กระทำความผิด 2 คน ยึดอุปกรณ์การกระทำผิด 5 รายการ  พื้นที่ดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิแต่อย่างใด และเมื่อนำค่าพิกัดที่ได้มาถ่ายทอดลงในแผนที่ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 30 และ 22 ส.ค. 43 เป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ฐานร่วมกัน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จึงนำเรื่องราวไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำชุมพร ตามปจว.ข้อที่ 4เวลา 15.50 น. วันที่ 8 พ.ค.2567 คดีที่ 128/2567 และยึดทรัพย์ที่ 61/2567

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง