ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.ระยอง
  • 10 พ.ค. 2567
  • 680

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะมันใน อ่าวต้นเลียบ และหาดหน้าบ้าน จ.ระยอง ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่าเกาะมันในอ่าวต้นเลียบ ที่ระดับความลึก 4-5 เมตร ปะการังสภาพปกติ 10%   สีซีดจาง 25% ปะการังฟอกขาว 50% และปะการังตาย 15% บริเวณหาดหน้าบ้าน ที่มีระดับความลึก 3-5 เมตร ปะการังสภาพปกติ 10%  สีซีดจาง 20% ปะการังฟอกขาว 50% และปะการังตาย 20%  ปะการังที่เริ่มมีสีซีดจาง ได้แก่ ปะการังสมองร่องใหญ่ (Lobophyllia spp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) และปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) ทั้งนี้พบปะการังตายจากการฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.)  โดยจะดำเนินการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง