ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ทะเลอันดามันตอนบน
  • 10 พ.ค. 2567
  • 90

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะไข่ใน เกาะไข่นอก จ.พังงา เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะรังใหญ่ เกาะตะเภาใหญ่ และอ่าวตั้งเข็ม จ.ภูเก็ต จากการสำรวจแนวปะการังโดยวิธีการดำน้ำตื้น ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าเกาะไข่นอก และเกาะไข่ใน มีปะการังฟอกขาวประมาณ 10% สีซีดจาง 30% และปะการังสภาพปกติ 60% สำหรับเกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะรังใหญ่ เกาะตะเภาใหญ่ และอ่าวตั้งเข็ม ส่วนใหญ่ปะการังมีสีซีดจาง 40% และปะการังสภาพปกติ 60% ส่วนปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังดอกเห็ด (Cycloseris spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ส่วนปะการังที่เริ่มมีสีซีดจาง ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) ปะการังดอกเห็ด (Cycloseris spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.)  อุณหภูมิน้ำทะเลทุกพื้นที่สำรวจวัดได้ 32 °C ทั้งนี้ยังไม่พบปะการังตายจากการฟอกขาว โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จะดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง