สำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ.ตรัง และ จ.สตูล
  • 11 พ.ค. 2567
  • 676

วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ จ.สตูล และ จ.ตรัง โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) โดยใช้เครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line transect และ Hot spot ร่วมกับนักบินอาสาสมัคร นาย Eduardo Angelo Loigorri ณ บริเวณเกาะลิดี และเกาะตันหยงอุมา จ.สตูล พื้นที่สำรวจ 92,795 ไร่ และเกาะลิบง เกาะมุกด์ และบริเวณแนวหญ้าทะเลใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ จ.ตรัง พื้นที่สำรวจ 260,741 ไร่ ผลการสำรวจ จ.สตูล เบื้องต้นพบพะยูน 6 ตัว โลมาหลังโหนก 4 ตัว โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 12 ตัว และเต่าทะเล 6 ตัว ส่วนผลการสำรวจ จ.ตรัง เบื้องต้นพบพะยูนระหว่าง 88 – 138 ตัว โลมาหลังโหนก 43 ตัว (คู่แม่-ลูก จำนวน 4 คู่) และเต่าทะเล 73 ตัว ผลการตรวจสุขภาพประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่าสัตว์ทะเลหายากสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยที่เกิดจากการถูกเครื่องมือประมงหรือขยะทะเลพันรัด ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลประมาณการเบื้องต้นจากการสำรวจทางอากาศซึ่งข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายาก วิเคราะห์ความหนาแน่นและศึกษาการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่ จ.สตูล และ จ.ตรัง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง