ติดตามสภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.กระบี่
  • 11 พ.ค. 2567
  • 567

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ดำเนินการติดตามสถานการณ์หญ้าทะเล บริเวณหาดเจ้าอูฐ จ.กระบี่ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าสภาพ  หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) มีลักษณะใบขาดสั้น  ปลายใบแห้ง และพบหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) และหญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major) ที่อยู่บริเวณเนินทรายมีลักษณะผึ่งแห้ง ใบแห้งมีสีน้ำตาล สำหรับหญ้าทะเลชนิดอื่น ได้แก่ หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย  (Cymodocea serrulata) หญ้ากุยช่ายเข็ม  (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) อยู่ในสภาพปกติตามธรรมชาติ การปกคลุมพื้นที่ของหญ้าทะเลประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่สำรวจ พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทราย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่า 33 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 พีพีที pH 7.85   ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะทำการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง