ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว พื้นที่ จ.กระบี่
  • 11 พ.ค. 2567
  • 583

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง สำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะกา เกาะศรีบอยา และเกาะปู จ.กระบี่ จากการสำรวจด้วยวิธีการดำน้ำลึก ที่ระดับความลึก 3-5 เมตร ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าเกาะกา มีปะการังสีซีดจาง 15% ปะการังฟอกขาว 80% และปะการังสภาพปกติ 5% สำหรับเกาะศรีบอยา มีปะการังสีซีดจาง 10% ปะการังฟอกขาว 85% และปะการังสภาพปกติ 5% สำหรับเกาะปู มีปะการังสีซีดจาง 5% ปะการังฟอกขาว 90% และปะการังสภาพปกติ 5% โดยส่วนใหญ่ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังจาน (Turbinaria spp.) ปะการังวงแหวน (Dipsastraea spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) และปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra sp.) ทั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลการฟอกขาวของปะการังด้วยวิธี photo permanent quadrat เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแนวปะการัง และได้ทดลองปัดตะกอนที่ปกคลุมปะการัง เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวและการรอดตายของปะการัง ขณะสำรวจ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าในทุกพื้นที่อุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 32-33 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 พีพีที พีเอช 7.5 DO 6 พร้อมติดตั้ง data temperature logger เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง