ตรวจสอบซากพะยูนเกยตื้น พื้นที่ จ.พังงา
  • 13 พ.ค. 2567
  • 600

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้ทำการชันสูตรซากพะยูนเกยตื้น ซึ่งพบซากเกยตื้นจำนวน 2 ตัว บริเวณเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ตรวจสอบซากเบื้องต้นและขนย้ายซากมาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย พบว่าเป็นซากพะยูนเพศเมีย ความยาวลำตัววัดแนบ 2.4 เมตร น้ำหนัก 244 กก. ช่วงอายุวัยรุ่น ความสมบูรณ์ของร่างกายดี (BCS : 3/5) สภาพซากเริ่มเน่า ลักษณะภายนอกพบรอยแผลถลอกที่เกิดจากการเกยตื้น มีรอยรัดบริเวณโคนหางซึ่งเกิดจากการลากในการขนย้ายซาก และพบรอยคล้ายรอยอวนและเชือกรัด ที่บริเวณข้างลำตัวและครีบข้าง จากการชันสูตรพบรอยช้ำบริเวณกล้ามเนื้อข้างลำตัว ด้านหลัง และครีบข้าง ส่วนของทางเดินหายใจพบของเหลวคั่งในเนื้อเยื่อปอด บ่งบอกว่าสัตว์มีอาการสำลักน้ำก่อนเสียชีวิต ส่วนของทางเดินอาหารพบอาหารจำพวกหญ้าทะเลอัดแน่นเต็มกระเพาะอาหาร มีพยาธิเล็กน้อย และพบอาหารที่ย่อยแล้วอยู่ตลอดทางเดินอาหาร และพบเศษเชือกเอ็นปนอยู่ในลำไส้ซึ่งไม่เป็นสาเหตุการตาย ส่วนของอวัยวะภายในอื่น ๆ ไม่พบรอยโรคที่สำคัญและมีสภาพเน่า สรุปสาเหตุการตายคาดว่าพะยูนเสียชีวิตแบบเฉียบพลันจากการจมน้ำเสียชีวิต โดยเกิดจากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและโครงกระดูกเพื่อศึกษาทางห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง